Wanneer heb ik een notaris nodig?

Notaris

Of u nu gaat trouwen, een huis wilt kopen of een bedrijf wilt starten: in de meeste gevallen heeft u een notaris nodig om de gemaakte afspraken zwart op wit te zetten. De meeste officiële aktes worden immers pas rechtsgeldig wanneer deze zijn opgesteld door en ondertekend (door alle partijen) bij de notaris. U heeft in ieder geval een notaris nodig bij officiële overeenkomsten die vallen binnen het persoons- en familierecht, het onroerende zaakrecht en het rechtspersonenrecht. Zo heeft u bijvoorbeeld een notaris nodig bij het opstellen van huwelijkse voorwaarden, een testament, een hypotheekakte en verschillende aktes rondom juridische handelingen binnen een bedrijf.

Personen en familie

U heeft een notaris nodig wanneer u een aantal familiaire zaken wilt regelen. Zo gaat u naar de notaris wanneer u een samenlevingscontract op wilt stellen om van een aantal fiscale voordelen gebruik te kunnen maken. De notaris is ook de aangewezen persoon voor het opstellen van huwelijkse voorwaarden en echtscheidingsakten. Tot slot kunt u ook bij de notaris terecht voor zaken rondom het overlijden van een dierbare of het regelen van uw eigen nalatenschap. Een notaris kan een verklaring van erfrecht opstellen waarin wordt verklaard wie de testamentaire of wettelijke erfgenamen zijn. U kunt van de wettelijke bepalingen afwijken door bij de notaris een testament op te stellen waarin u zelf bepaalt wie uw nalatenschap erft.

Onroerende zaken

Bij de aanschaf of verkoop van onroerende zaken is een bezoek aan de notaris onvermijdelijk. De notaris stelt een leveringsakte en in de meeste gevallen ook een hypotheekakte op. De leveringsakte bevat de afspraken zoals deze zijn vastgelegd in de koopovereenkomst. In de hypotheekakte worden de afspraken tussen de kredietverstrekker en de hypotheeknemer vastgelegd. De aan- of verkoop van onroerend goed is pas definitief wanneer deze aktes bij de notaris zijn getekend door de koper, de verkoper en de notaris. De notaris zal de aktes vervolgens registreren bij het Kadaster. Ook wanneer onroerend goed wordt verkocht op een openbare veiling, moet de notaris daarvoor bepaalde akten opstellen die de betrokkenen moeten ondertekenen.

Rechtspersonen

Wanneer u een bedrijf wilt starten, moet u in sommige gevallen ook naar de notaris. Het oprichten van een BV, een stichting of een vereniging dient bij een notaris te worden vastgelegd. Ook voor het aanstellen van een rechtspersoon waarbij een bedrijf wordt benoemd tot volwaardig en handelingsbekwaam persoon (in plaats van een echt persoon) dat rechtmatig kan handelen in naam van het bedrijf heeft u een notaris nodig. Een rechtspersoon kent dezelfde rechten en plichten als een natuurlijk persoon. Daarnaast kunt u voor verschillende juridische handelingen binnen het bedrijf zoals het veranderen van statuten gebruik maken van de diensten van de notaris. Tot slot kunt u bij de notaris terecht wanneer u uw partner wilt beschermen tegen negatieve (financiële) gevolgen wanneer uw bedrijf in slecht weer komt of wanneer u iets overkomt.

De rol van de notaris

De notaris is de expert op het gebied van familierecht, onroerende zaakrecht en rechtspersonenrecht. Ten eerste heeft hij een adviserende rol waarbij hij u als klant van onafhankelijk en onpartijdig juridisch advies voorziet. Zo kan hij u informatie verstrekken over bezwarende bepalingen en mogelijke financiële gevolgen van het opstellen van een akte. Ten tweede zorgt de notaris voor het opstellen van diverse akten en zorgt hij voor de administratieve en financiële afwikkeling van deze akten. Zo zorgt de notaris ervoor dat de getekende aktes worden opgenomen in de daartoe bestemde registers, dit is een verplichting die wettelijk is bepaald. Bovendien regelt hij de financiële afwikkeling van de hypotheek. Zo is de notaris een onmisbare schakel bij het officieel vastleggen van belangrijke overeenkomsten.

Vind een notaris uit de buurt op Notaris.in