Consumentenrecht

ConsumentenrechtAls consument heeft u een aantal plichten waaraan u moet voldoen. Naast de plichten heeft u ook veel rechten. De consument is namelijk vaak het slachtoffer van fraude en andere praktijken. Het consumentenrecht biedt meer bescherming voor de consumenten. De ondernemer moet zich aan een aantal regels als het gaat over ondernemers die een overeenkomst sluiten met consumenten.

Waarom is er consumentenrecht?

Er zijn een aantal regels ontworpen om consumenten meer bescherming te bieden. Dit heeft te maken met het feit dat de koper of een huurder bij het sluiten van een overeenkomst met een professionele partij altijd diegene is die afhankelijk is, en hierdoor de ‘zwakkere partij’ is. Daarom zijn de meeste regels die er zijn voor de koper toegespitst op het beschermen van de consument.

Wet van Dam

Het consumentenrecht heeft onder andere de abonnementen onder de loep genomen en het opzeggen hiervan eenvoudiger gemaakt. U moet hierbij denken aan abonnementen zoals een kranten-, tijdschift-, telefoon- energieabonnement, opzeggen van verzekeringen en het opzeggen van het lidmaatschap bij een vereniging. De Wet van Dam heeft hiervoor gezorgd, sinds 2011 is deze al van kracht en maakt het voor u gemakkelijker om bijvoorbeeld van verzekeraar over te stappen.

Opzeggen van een abonnement

In de nieuwe regels van de Wet van Dam geldt dat een abonnement op dezelfde manier moet kunnen worden opgezegd, zoals hij ook is afgesloten. Dit betekend dat als u een abonnement via het internet hebt afgesloten, dat hij ook weer via het internet op te zeggen moet zijn.

Wat regelt het consumentenrecht nog meer?

Naast dat u uw abonnement gemakkelijker kunt opzeggen, doen ze nog meer voor u. Ze bieden namelijk regels die uw rechten, maar ook plichten, vastleggen in het handelsverkeer van de consument. Dit bestrijkt een groot gebied zoals: verzekeringen en regelingen in de reisbranche, colportage, het afsluiten van verschillende abonnementen en het kopen op afstand.

Waar staan deze regels?

Het consumentenrecht is een groot gebied en hierdoor zijn er ook verschillende wetten omtrent dit gebied. Deze wetten staan beschreven in de telecommunicatiewet, wet bescherming persoonsgegevens en in het burgerlijk wetboek. De bedrijven, maar ook de consument, moet zich aan deze regels houden en mogen hier niet van af wijken. Heeft u te maken met een geschil? Dan is het wellicht verstandig om een advocaat in te schakelen.