Letselschade na een bedrijfsongeval

Letselschade bedrijfsongevalEen bedrijfsongeval is iets wat niemand hoopt mee te maken. Hetzelfde geldt voor de letselschade die het gevolg is. De werkgever moet er voor zorgen dat u veilig uw werk kunt doen. Daar zijn heel veel regels voor. Toch kan het voorkomen dat er een ongeval gebeurt op het werk. Dat kan komen door een onoplettendheid van iemand of slordigheid bij het toepassen van de regels. In de meeste gevallen kunt u voor letselschade in aanmerking komen voor een vergoeding. Vaak kan de werkgever aansprakelijk worden gesteld. Als dat gebeurt, kunt u schadevergoeding claimen. Hiervoor schakelt u de hulp in van een letselschade advocaat.

Veiligheid op het werk

De werkgever moet zorgen voor een veilige werkomgeving. Daar valt heel veel onder. Het gaat om onderhoud van machines, het uitdelen van beschermende kleding (denk aan werkschoenen met stalen neuzen of veiligheidshelmen), profielen op vloeren om uitglijden te voorkomen, waarschuwingsstickers bij draaiende delen van machines. Voorlichting over gevaren is verplicht, zodat werknemers weten wat ze moeten doen bij een noodsituatie of hoe ze problemen kunnen voorkomen. De werkgever is niet alleen verplicht om u te waarschuwen, maar hij moet ook toezien dat de werknemers zich houden aan alle bepalingen. Als uw collega’s een fout maken waardoor u een ongeval overkomt, is uw baas aansprakelijk. Het lukt bijna nooit dat een werkgever alles continu controleert. Juist daarom is hij vaak aansprakelijk te stellen bij een ongeval op de werkvloer. Een ongeluk tijdens de pauze, in het verkeer of bedrijfsfeest valt ook onder de noemer bedrijfsongeval. Dat houdt in dat u in zulk soort gevallen eveneens de werkgever aansprakelijk kunt stellen.

Uitzonderingen

Over het algemeen zal de werkgever proberen aan te tonen dat hij er alles aan heeft gedaan om ongevallen te voorkomen. Als hem dat lukt is hij niet verantwoordelijk. Dat zal hem niet meevallen. Meestal stelt de rechter hem aansprakelijk. Uitzonderingen zijn vooral gevallen waarin opzet of roekeloosheid het geval is. Als een leidinggevende u waarschuwt en u luistert niet en u daardoor een ongeluk krijgt, dan bent u zelf verantwoordelijk.

Handelingen na een ongeval

Ongeval werkNa een bedrijfsongeval moet u officieel de werkgever aansprakelijk stellen. Dat doet u door een schriftelijke verklaring waarin u beschrijft wat er gebeurd is, en wat de schade voor u is. Het is zinvol om te vermelden dat u meldt dat er nog extra schade bij kan komen, omdat u niet altijd meteen alle gevolgen kunt zien van een ongeval. Sommige dingen worden pas later zichtbaar, bijvoorbeeld in hoeverre u weer in staat bent om te werken. Dat is niet altijd meteen te zeggen.

Wat telt mee

U kunt alles meetellen wat een gevolg is van de letselschade. De belangrijkste factor is meestal de inkomensschade, met name als u (deels) arbeidsongeschikt wordt door het ongeval. Maar alle kosten rond ziekte en beperking kunt u naar voren brengen, van het inhuren van hulp tot de kosten van rechtsbijstand.

Verzekering en arbeidsinspectie

De werkgever is meestal verzekerd voor ongevallen. Hij hoeft dus niets te betalen. Hij is wel verplicht om het ongeval te melden bij de arbeidsinspectie. Zij doen een onderzoek naar de toedracht van het ongeval en kijken of er geen wettelijke regels zijn overtreden.

Schakel een letselschade advocaat in

Bent u slachtoffer van letsel na een ongeval op uw werk? Dan kan het verstandig zijn om een letselschade advocaat in te schakelen. Via het netwerk van Letselschaderegelaars.nl komt u direct in contact met een letselschade advocaat bij u in de buurt. Het eerste consult is geheel kosteloos en vrijblijvend. Neem via de bovenstaande link vrijblijvend contact op.